Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w HOTELIKU POD DĘBEM w Jeleniej Górze

1.  Administratorem danych osobowych jest  firma USŁUGI HOTELARSKIE PIOTR BIAŁAS
 z siedzibą w Jeleniej Górze przy u. Karkonoskiej 95, tel. 75 75 547 62, email: hotelikpoddebem@neostrada.pl

2.  Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, które są niezbędne do dokonania rezerwacji i wykonania usługi hotelowej. Dane osobowe dzieci: imię i nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców i opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek oraz w w celach statystycznych.

3.  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.DZ.U. z 2016 r. poz. 922 ).

4.  Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe Gości hotelowych podczas rezerwacji przez stronę internetową, rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową oraz w momencie meldunku Gościa w obiekcie.

5.  Dane osobowe ADO pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych, biur turystycznych itp., jeśli Klient wcześniej wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

6.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

7.  ADO zbiera dane osobowe w celu przekazania danych do GUS na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 837 ), zabezpieczenia mienia i osób przebywających w obiekcie oraz wystawienia faktury.

8.  ADO podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne zgodnie z obowiązującymi
 przepisami prawnymi w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych Gości
 hotelowych.

9. Gościom hotelowym w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy przesłać prośbę na adres: hotelikpoddebem@neostrada.pl, lub zgłosić ten fakt telefonicznie.

10. Gość hotelowy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.